Навігаційне меню по сторінкам
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизоване управління ремонтами обладнання, EAM, управління ТОіР

Акти переміщень

Акти переміщень

Акти переміщень використовуються для обліку фізичного переміщення виробничих активів і матеріального ресурсу, а також для зміни матеріально відповідальної особи (МВО) та місця установки об'єкта ремонту (зміна підрозділу, технічного місця).

При виборі пунктів головного меню Експлуатація ⇒ Акти ⇒ Акти переміщень відкривається таблична екранна форма зі списком актів переміщень з даними: Піктограма, Номер, Від, Упорядник, Стан, Куратор, Закрито (дата закриття).

AP-1

Акт переміщення може оформлятися як Отримувачем, так і Відправником об'єкта ремонту. У процесі передачі об'єкта ремонту може використовуватися Посередник (наприклад для доставки до технічного місця).

Вікно редагування Акту переміщень складається з двох панелей: верхньої та нижньої (на скріншоті виділені кольоровими рамками):

AP-2

Редагування даних в Акті переміщень передбачено тільки в статусі Оформлюваний.

Верхня панель містить наступні поля: Номер, Від, Стан, Закрито.
У розділі Затвердив заповнюються поля: Співробітник, Посада, Дата затвердження.
У розділах Відпустив і Отримав заповнюються поля: Підрозділ, Тех. місце, МВО, Посада, Дата передачі, Дата приймання.
У розділі Через (через кого відбулася передача) заповнюються поля: Підрозділ, МВО, Посада.
Нижня панель стримає вкладки: Специфікація, Журнали переміщень, Примітки, Документи.

Якщо в розділі Відпустив введені дані в полях Підрозділ, Тех. місце, МВО, то при виборі об'єктів ремонту або матеріального ресурсу на вкладці Специфікація робиться автоматична фільтрація даних за заданим значенням полів:

AP-3На вкладці Примітки можна вести листування з певним типом записів:

AP-4

Вкладка Документи призначена для прикріплення електронних документів.

При переводі Акту переміщення в стан =Затверджено= на панелі інструментів у розділі Дії стає активна функція Передати/Прийняти:

AP-5

Якщо в Акті заповнені дані в розділі Через, то стає активною функція Передати. Після передачі об'єкта ремонту стає активна функція Прийняти.

Після виконання функцій Передати/Прийняти на вкладці Журнали переміщень автоматично формуються записи по кожному з об'єктів ремонту з напрямками Витрата і Прихід:

AP-6

У результаті переміщення устаткування в каталозі об'єктів ремонту змінюються дані в полях Підрозділ, Тех. місце, МВО.

Доступно на: Російська