Навігаційне меню по сторінкам
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизоване управління ремонтами обладнання, EAM, управління ТОіР

Графік ремонтних робіт

Графік ремонтних робіт

Графік ремонтних робіт призначений для планування та фіксації факту виконання ремонтів виробничого обладнання на необхідний період часу відповідно до попередньо зазначених норм та видів робіт в картках об'єктів ремонту.

Графік ремонтів може формуватися двома способами: автоматично і вручну з певною періодичністю, яка також зазначається в ремонтних циклах, що вказано в картках об'єктів ремонту.

Автоматичний розрахунок графіка ремонтів

Формування графіка ремонтних робіт в автоматичному режимі виконується по заданих параметрах планування.
При виборі пунктів головного меню: Планування робіт ⇒ Розрахунок графіків викликається таблична екранна форма зі списком деяких планових параметрів: Найменування, Дата відліку, Розрахунок періодів обслуговування, Розрахунок термінів робіт:

GRR-01

Вікно редагування Параметрів планування складається з трьох панелей: верхньої, середньої і нижньої (на скріншоті виділені кольоровими рамками):

GRR-02

Верхня панель містить наступні поля: Найменування, Ремонтна програма (використовується для відбору записів графіка робіт після його розрахунку при затвердженні виробничої програми підприємства), Початок, Закінчення, Дата відліку, Спосіб розрахунку, Роботу вважати виконаною, Спосіб визначення дати роботи.

Якщо активізувати поля: Розраховувати дати останніх робіт, Розраховувати лічильники напрацювання, Формувати графік робіт, Формувати дефектні відомості, Формувати журнал робіт, Враховувати ієрархію, то при розрахунку графіка ремонтів будуть виконуватися відповідні функції.

Середня панель містить перелік полів для установки алгоритмів розрахунку значень у графіку ремонтних робіт.
Вибір алгоритмів в полях необхідний для розрахунку таких значень як: Напрацювання, Напрацювання середнє, Облік прострочених робіт, Відомості про роботи, Видалення графіків і пов'язаних документів, Пошук початковій позиції циклу, Розрахунок графіка, Розрахунок періодів обслуговування, Розрахунок термінів робіт.

Нижня панель розділена на ліву і праву панелі.

Ліва панель містить параметри для фільтрації об'єктів ремонту, за якими буде розраховуватися графік робіт.
У правій панелі вказуються дані для фільтрації по тому параметру, який є поточним в лівій панелі.
Вибір даних в полях можливий для установки фільтрів по: Видам ОР, Виконавцям, Кураторам, Маркам ОР, Моделям ОР, Матеріально відповідальним особам, Об'єктам ремонту, Основним засобам, Підрозділам ОР, Будівлям, Приміщенням, Тех. місцям, Тех. системам, Типам ОР.

Розрахунок графіка може здійснюватися як з табличної форми зі списком параметрів планування, так і з вікна редагування. Графік розраховується по кожному з параметрів планування окремо.

Розрахунок графіка ремонтів за параметрами планування виконується функцією Розрахунок, що розташована на панелі інструментів:

GRR-03

Результат розрахунку графіка ремонтних робіт за параметрами планування знаходиться в меню: Планування робіт ⇒ Графіки робіт.

Ручне формування графіка ремонтів

При виборі пунктів головного меню: Планування робіт ⇒ Графіки робіт викликається таблична екранна форма зі списком графіків ремонтних робіт. Дана таблична форма призначена для перегляду і редагування розрахованих графіків, а також для створення графіків робіт вручну. Таблична форма містить такі дані як: Код, Дата початку [план], Дата закінчення [план], Вид роботи, Об'єкт ремонту, Тривалість [план], Підрозділ, Вид графіка, Номер ОР, Спосіб формування, Дата початку [факт], Дата закінчення [факт], Тривалість [факт], Виконавець, Спосіб виконання, Куратор, Ремонтна програма:

GRR-04

Для додавання запису в графік ремонтних робіт вручну на панелі інструментів знаходиться функція:

GRR-05Вікно редагування Позиції в графіку ремонтів складається з двох панелей: верхньої та нижньої (на скріншоті виділені кольоровими рамками):

GRR-06

Верхня панель містить такі поля: Код, Стан, Вид графіка (плановий, позаплановий), Ремонтна програма, Об'єкт ремонту, Типова робота, Норма тривалості, Одиниця виміру, Початок [план], Закінчення [план], Тривалість [план], Дата закінчення [план], Початок [факт], Закінчення [факт], Тривалість [факт], Робочих годин у добі, Оцінка (виконання якості роботи), Причина виконання роботи, Спосіб виконання, Вид роботи, Виконавець, Куратор, Використовувати в розрахунках / Категорія рем. складності (використовується при обчисленні поля Трудовитрати), Норма трудовитрат, Трудовитрати.

Нижня панель містить розділ Описання, призначений для введення додаткових даних з клавіатури.

У табличній формі графіків ремонтних робіт на панелі інструментів розташована функція Фільтр по періоду:

GRR-07

Функція призначена для фільтрації позицій графіка по плановому періоду проведення робіт.

Функція викликає екранну форму з параметрами для установки фільтра на дані. Фільтр встановлюється на Інтервал і Період:

GRR-08

В табличній формі графіків ремонтних робіт та у вікні редагування Позиції графіка на панелі інструментів розташовано розділ Панелі, при виборі якого відкривається список функцій для виклику додаткових панелей:

GRR-09

Додаткові панелі використовуються для отримання необхідної інформації по позиціях графіка ремонтних робіт.

У табличній формі графіків ремонтних робіт та у вікні редагування Позиції графіка на панелі інструментів у розділі Дії доступні функції: Створити дефектну відомість і Створити журнал робіт:

GRR-10

При виконанні даних функцій автоматично формуються нові Дефектні відомості та Журнали робіт.

Дані з графіків ремонтних робіт автоматично переносяться до карток об'єктів ремонту (розділ Планові роботи).

Доступно на: Російська