Навігаційне меню по сторінкам
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизоване управління ремонтами обладнання, EAM, управління ТОіР

Журнал дефектів

Журнал дефектів

Журнал дефектів призначений для введення інформації про дефекти і технічний стан об'єктів ремонту та комплектуючих, що були виявлені експлуатаційним персоналом. Журнал дефектів є основним вихідним документом для встановлення характеру дефектів і формування графіка планових і позапланових ремонтів обладнання, а також визначення термінів служби вузлів і деталей.

Аналіз дефектів устаткування з журналу служить підставою для прийняття рішення про проведення позапланових ремонтних робіт.

Система дозволяє зібрати інформацію по всіх дефектах і несправностях, дані щодо їх усунення, оптимального часу реагування ремонтних підрозділів на дефект і необхідного часу на усунення певних видів дефектів, межаварійний пробіг одиниць обладнання. За запитом користувача система також формує аналітичні звіти.

При виборі пунктів головного меню Експлуатація ⇒ Журнали ⇒ Журнал дефектів викликається таблична екранна форма з даними: Номер, Дата реєстрації, Найменування, Стан, Вид журналу, Об'єкт ремонту, Дефект, Причина дефекту, Характер пошкодження, Категорія пошкодження, Співробітник, Тех. стан, Критичність дефекту, Дата виявлення, Дата початку (план), дата завершення (план), Витрачено часу (план), Дата приймання, Прийняв, Дата початку (факт), дата завершення (факт), Витрачено часу (факт), Винуватець , Серійний номер:

JD-01

Вікно редагування Записи в журналі дефектів складається з двох панелі: верхньої і нижньої (на скріншоті виділені кольоровими рамками):

JD-02

JD-03

Верхня панель містить такі поля: Номер, Стан, Дата реєстрації, Найменування, Вид журналу (використовується для групування записів в журналі), Об'єкт ремонту, Серійний номер, Підрозділ, Технічний стан, Співробітник, Дефект, Причина дефекту, Характер пошкодження, Категорія пошкодження, критичність дефекту, Дата виявлення, Дата початку [план], дата завершення [план], Витрачено часу [план], Дата початку [факт], дата завершення [факт], Витрачено часу [факт], Дата приймання, Прийняв, Винуватець, Журнал огляду (вказується відповідний запис з системного журналу оглядів обладнання), Виклик (вказується відповідний запис з системного журналу викликів), Опис (вводиться додаткова інформація).

Нижня панель містить розділ Документи, призначений для прикріплення електронних документів:

JD-04

На панелі інструментів журналу дефектів за вказаним шляхом Дії ⇒ Контекстні Бізнес-операції доступні такі функції: Додати в дефектну відомість, Створити Роботу, Створити дефектну відомість:

JD-05

При виконанні функції Додати в дефектну відомість запис журналу дефектів автоматично переноситься в попередньо створену Дефектну відомість.
Запис переноситься тільки в тому випадку, якщо у дефекту вказана типова робота.
Зв'язок журналу дефектів і дефектної відомості здійснюється по об'єкту ремонту.
При виконанні функції Створити роботу автоматично формуються нові записи в Журналі робіт:

JD-06

Журнал робіт є одним з ключових інструментів управління процесами ТОіР.

Записи з Журналу робіт можна використовувати для формування Графіків ремонтів і Актів виконаних ремонтних робіт (власних і підрядних):

JD-07

При виконанні функції Створити дефектну відомість автоматично формуються нові дефектні відомості:

JD-08

Дефектні відомості формуються на кожен окремий запис журналу дефектів.

Дані з журналу дефектів автоматично переносяться до карток об'єктів ремонту (у розділ Стан).

Доступно на: Російська