Навігаційне меню по сторінкам
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизоване управління ремонтами обладнання, EAM, управління ТОіР

Журнал технічних станів

Журнал технічних станів

Журнал технічних станів використовується для реєстрації технічного стану виробничого обладнання.

Технічний стан - це зафіксовані в певний момент часу властивості виробничого обладнання, схильні до зміни в процесі його експлуатації. При оцінці технічного стану виробничого обладнання визначається його фізичний і моральний знос. При встановленні тех. стану виробничих активів обов'язково враховуються такі показники як термін і умови експлуатації. Якщо технічний стан обладнання відповідає умовам нормативно-експлуатаційної документації та вимогам щодо якості й обсягів продукції, то розглядається можливість модернізації такого обладнання з метою подальшого використання у виробництві.

При виборі пунктів головного меню Експлуатація ⇒ Журнали ⇒ Журнал обліку технічних станів викликається таблична екранна форма з даними: Піктограма, Номер, Дата створення, Дата, Об'єкт ремонту, Тех. стан:

JTS-01

Вікно редагування Записи в журналі технічного стану складається з двох панелей: верхньої і нижньої (на скріншоті виділені кольоровими рамками):

JTS-02

Верхня панель містить такі поля: Номер, Дата, Дата створення, Вид журналу (використовується для групування записів в журналі), Об'єкт ремонту, Технічний стан (вказується технічний стан об'єкта), Створений співробітником.

Нижня панель містить розділ Документи, призначений для прикріплення електронних документів:

JTS-03

Дані можна вводити як по окремо взятій одиниці обладнання, так і по групах устаткування, об'єднаних з технічного місця або технічної системі. Також можливе створення записів в журналі за списком об'єктів ремонту.

Для внесення даних в журнал на панелі інструментів знаходяться наступні функції:

  • Журнал обліку тех. станів (для введення даних окремої одиниці обладнання).
  • Створити журнал по групі (для введення даних по групах устаткування: тех місце, тех система).
  • Створити журнал за списком ОР (для введення даних за певним списком об'єктів ремонту).

JTS-04

Дані з журналу тех. станів автоматично переносяться до карток об'єктів ремонту (розділ стан).

Доступно на: Російська