Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Галактика РУЗ - Автоматизированное формирование расписания занятий для образовательных учреждений

Призначення системи

Призначення системи

Продукт "Галактика Розклад навчальних занять" автоматизує весь процес складання розкладів занять для студентів у вузах, технікумах, коледжах, ПТУ. Система стане гарною підмогою для співробітників освітніх установ, відповідальних за складання розкладів навчальних занять.

Продукт Галактика Розклад навчальних занять включає в себе технологію автоматизованого формування розкладу, яка нівелює вплив «людського фактора».

Складати розклад вручну - це складне прискіпливе завдання, що припускає безліч можливих варіацій, але при цьому і безліч умов і винятків, які потрібно врахувати. Та й взагалі весь процес складання розкладу більше скидається на комплексну головоломку, рішення якої може зайняти не один тиждень часу. І при цьому все одно ніхто не застрахований від помилок і накладок в розкладі (що часто і відбувається на практиці).

Побудова розкладу з використанням автоматизованого рішення на порядок прискорює весь цей рутинний процес і позбавляє задіяних у процесі співробітників від зайвого головного болю і безлічі непотрібних ітерацій.

Замовити демо-версію системи

При цьому система контролює, щоб у розкладі не допускалися «накладки», щоб всі умови і чинники були враховані, а також елементарно системою виключаються помилки в розкладі занять.

Параметры расписания

Мал. 1. Параметри розкладу

Процес формування розкладу складається з декількох етапів:

Етап підготовки інформації: в програмі акумулюються всі дані, що стосуються графіка вивчення академічних предметів, наявності аудиторій для занять, розкладу дзвінків, об'єднання груп в потоки, дані про завантаження викладачів та ін.

Етап планування: збираються і впорядковуються дані про потреби і інтереси за різними факультетам, курсам, формами навчання.

Етап налаштування програмного продукту: в систему заносяться всі умови і переваги, що враховуються при побудові розкладу, - при цьому вони класифікуються на обов'язкові й бажані.

Етап формування розкладу: тут можна вибрати, яким способом системі формувати розклад - повністю автоматично або вручну.

Етап оптимізування: сконструйований розклад можна доповнювати, міняти місцями позиції, вносити незначні зміни, оцінити ефективність розкладу шляхом розрахунку KPI-показників.

Спробувати скласти розклад в системі

Таким чином, за допомогою продукту «Галактика Розклад навчальних занять» забезпечується злагодженість дій і врахування інтересів усіх сторін, які беруть участь у навчальному процесі.

RUZ-structura

Мал. 2. Структура системи та загальна схема її застосування

Система «Галактика Розклад навчальних занять» дозволяє:

 • зберігати і враховувати всю довідкову інформацію, необхідну для формування розкладу (наявність викладачів, факультетів, спеціальностей, аудиторій, класів та ін.);
 • вести паралельно кілька розкладів дзвінків по різних корпусах, днях тижня, курсах (групах);
 • контролювати зв'язок вільних аудиторій (в т.ч. спеціально обладнаних) з досліджуваними предметами, видами робіт, кафедрами, факультетами;
 • налаштовувати пріоритети користування ресурсами при конструюванні розкладу (пріоритети по дисциплінах, викладачах, складність досліджуваних предметів та проведення практичних занять);
 • враховувати і контролювати часову віддаленість корпусів, їх пріоритетність при плануванні занять;
 • підтримувати різні групування студентів (потік, підгрупа, зведена група), контролювати їх переміщення при формуванні розкладу (щоб заняття для цих груп не дублювалися і не перетиналися);
 • налаштовувати тривалість занять;
 • враховувати графіки і послідовність вивчення дисциплін;
 • створювати заборони у використанні ресурсів при складанні розкладу з урахуванням побажань і графіка роботи викладачів, наявності та обладнання аудиторій (комп'ютерних класів);
 • покроково контролювати дії оператора при створенні нового розкладу та вести журнал внесених змін;
 • оцінювати ефективність складеного розкладу, розраховуючи інтегральні показники якості розкладу;
 • формувати будь-які звіти як стандартної, так і довільної форми.

Хочу подивитися на систему "вживу"

Расписания занятий по группам

Мал. 3. Фрагмент розкладу занять по групам

Доступно на: Російська