Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Галактика Business Intelligence (BI)

Галактика Business Intelligence (BI)

Галактика Business Intelligence (Галактика BI)  є комплексом програм ( модулів), що надають аналітичну інформацію, яка впливає на прийняття управлінських рішень менеджментом підприємства.

Основними перевагами Галактики BI є:

 • Велика швидкість роботи з великими обсягами інформації.
 • Автоматична оновлюваність версій. Програма під час запуску перевіряє, чи є більш нові версії, і автоматично виконує оновлення.
 • Програмою можна користуватися з будь-якого комп'ютера незалежно від встановленої на ньому операційної системи.
 • Оптимальний розподіл навантаження на сервери ERP і BI систем і зниження навантаження на робочу станцію.
 • Об'єктивність даних внаслідок відсутності «людського фактора» при отриманні показників діяльності підприємства.
 • Система проста в освоєнні - легко навчитися нею користуватися.

Склад рішення Галактика BI

 •  BI Збут.  Включає інструменти управління продажами, контролю та аналізу збуту підприємства і його комерційної складової.
 •  BI Запаси.  Включає інструменти управління запасами, їх класифікації, контролю стану запасів, аналізу расходований матеріалів та інших ресурсів та їх динаміки.
 •  Бізнес Монітор.  Являє собою інтегроване середовище розробки, призначену реалізувати RIA-додатки по BI на платформі Silverlight для Microsoft SQL Server.

Галактика Business Intelligence з підключеним інтернетом забезпечує користувачам можливість віддаленої роботи з системою при високому рівні безпеки. Особливо це актуально для фахівців, що часто бувають у відрядженнях, а також для підприємств зі складною територіально розподіленою структурою, коли важлива доступність системи в будь-якому місці та в будь-який час.

Інтеграція BI системи в інформаційний портал

Сьогодні при створенні єдиного інформаційного простору на підприємствах все частіше використовуються web-технології інтеграції даних і систем. Таким чином, формуються інформаційні портали підприємств.

Галактика Business Intelligence розроблено з використанням передових web-технологій: уніфікованого середовища Microsoft. NET і програмної платформи Microsoft Silverlight. За рахунок інтегрування Галактики BI в web-портал компанії можна значно поліпшити якість використання інформаційних ресурсів підприємства, при цьому забезпечується :

 • невисока вартість і швидке впровадження
 • підтримка мобільних пристроїв
 • можливість адаптувати інтерфейс у відповідності з корпоративним стилем
 • легкість освоєння програми, більш швидке навчання
 • простота взаємодії користувачів між собою
 • високий рівень безпеки та керованості.

Завдяки використанню платформи Microsoft Silverlight можна за бажанням і необхідності розробити додатки з Галактики BI для мобільних пристроїв. Ця програмна платформа підтримується смартфонами, що працюють на базі Windows Mobile 6, Android, Symbian.

Результати впровадження BI

Бізнес стає більш мобільним і конкурентоспроможним

Завдяки рішенням Галактика Business Intelligence:

 • Забезпечується гнучкість управління за рахунок підтримки рішеннями сучасних методологій управління, а також легкої адаптованості до змін в бізнесі.
 • Управлінські рішення приймаються на основі реальних показників бізнесу, одержувана звітність формується точно і прозоро.
 • Рішення можуть прийматися колегіально, оскільки показники бізнес-аналітики доступні різним групам користувачів: це зменшує вплив суб'єктивних оцінок, дозволяє учасникам зважити всі «за» і «проти» перед прийняттям остаточного рішення.
 • Збільшується оперативність і продуктивність.
 • Виявляються експерти-лідери з числа топ-менеджерів, до яких слід прислухатися і в майбутньому, а також результативно застосовувати їх навички і знання.

Впровадження BI - це інвестиції в майбутнє компанії

Завдяки рішенням Галактика Business Intelligence:

 • Забезпечується зростання ефективності діяльності, зменшення непродуктивних витрат.
 • Відбувається перерозподіл навантаження в ІТ інфраструктурі підприємства, що сприяє підвищенню швидкості роботи ERP та інших систем.
 • Розширюються канали отримання аналітичної інформації, а також підвищується рівень користувачів, що тягне за собою зростання ефективності роботи і мотивації персоналу.
 • ІТ інфраструктура підприємства стає більш керована, надійна і стійка за рахунок відкритої архітектури BI рішення і використання промислових стандартів.

Інтерактивний аналіз

У ринковій економіці кожному підприємству важливо володіти інформацією, яка б забезпечувала його бізнесу конкурентні переваги. Модулі Галактики BI допомагають оперативно отримати цю інформацію і трансформувати її для користувачів в зручний вигляд, щоб можна було швидко прийняти потрібні заходи і досягти успіху на конкуруючому ринку.

Продукти Галактика Business Intelligence засновані на кращих світових практиках, які сьогодні успішно використовуються при управлінні організацією.

Інструменти інтерактивного аналізу Галактики BI дають можливість:

 • Проводити моніторинг та аналізувати ключові показники ефективності (KPI).
 • Формувати рейтинги позицій з найбільшими і найменшими значеннями (визначення «лідерів» і «аутсайдерів»).
 • Організувати класифікацію об'єктів по різним групам із застосуванням методів ABC (XYZ ) аналізу.
 • Проводити аналіз статистичних показників (мінімальні, максимальні, середні значення, знаходження медіани).
 • Формувати тренди і прогнозувати розвиток ситуації.

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲