Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Галактика-Страхування

Галактика-Страхування

Інформаційна система «Галактика-Страхування» являє собою комплексне рішення для страхових компаній, що забезпечує повне покриття стандартних бізнес-процесів страхової компанії і можливість налаштування у відповідності зі специфічними вимогами замовника.

Система дозволяє автоматизувати бізнес-процеси всіх видів страхування і підтримує бізнес-логіку майнового страхування, страхування відповідальності та особистого страхування, включаючи індивідуальні, колективні договори страхування. Система забезпечує здійснення автоматичної обробки операцій з розрахунку страхових і перестрахувальних премій, агентських винагород, страхових виплат.

Рішення «Галактика-Страхування» розроблено партнером корпорації «Галактика» - Групою компаній «Українська перспектива» і базується на платформі «Галактика Ra.Net», має модульну структуру, що дозволяє використовувати тільки дійсно необхідну для автоматизації діяльності страхової компанії функціональність. При налаштуванні системи можуть бути задані всі конфігураційні параметри, що дає можливість визначити в системі бізнес-правила будь-якого ступеня складності. Перевагою системи є те, що її налаштування та підтримка можуть здійснюватися фахівцями страхової компанії, а не програмістами.

Завдяки своїй гнучкості система дає страховій компанії можливість не підлаштовуватися під типове рішення, а розвивати власний бізнес на базі всебічного аналізу досягнутих показників ефективності.

Склад системи

Система «Галактика-Страхування» побудована за модульним принципом. Реалізація всіх бізнес-процесів діяльності страхової компанії забезпечена функціональністю відповідних модулів системи.

До складу системи «Галактика-Страхування» входять модулі:

 • Договори страхування
 • Перестрахування
 • Розрахунки з агентами і брокерами
 • Облік бланків страхових документів
 • Врегулювання збитків
 • Асистанс
 • Звітність та управлінський аналіз
 • Налаштування страхових продуктів

Система «Галактика-Страхування» може бути інтегрована з інформаційною системою «Галактика ERP», що забезпечує реалізацію бізнес-процесів господарської діяльності страхової компанії, її матеріального, бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, а також бізнес-процесів управління персоналом.

Разом з тим, інтеграційні властивості системи «Галактика-Страхування» дозволяють реалізувати інтеграцію з будь-якими обліковими системами (системами бухгалтерського обліку), що використовуються в страховій компанії.

Архітектура

Структура страхової компанії передбачає наявність головного офісу компанії та мережі філій, представництв, операційних точок, агентств з продажу страхових послуг (тобто фронт-офісів страхової компанії).

Рішення задач фронт-офісів страхової компанії забезпечено функціональністю фронт-офісної компоненти системи.

Реалізація бізнес-процесів структурних підрозділів головного офісу забезпечена функціональністю модулів системи «Галактика-Страхування».

Головний офіс та фронт-офіси страхової компанії пов'язані між собою будь-яким доступним видом віддаленого з'єднання (E-mail, NBU-mail, протокол TCP / IP  тощо).

Користувачами фронт-офісними компонентами системи є співробітники філій, представництв, агентств та інших точок продажу страхових послуг, які складають регіональну мережу страхової компанії. У той же час працівники віддалених структурних підрозділів страхової компанії можуть скористатися функціональністю модулів системи «Галактика-Страхування» через web-доступ, а працівники балансових філій страхової компанії - додатково функціональністю системи «Галактика ERP».

Рішення задач головного офісу страхової компанії забезпечено функціональністю модулів системи «Галактика-Страхування» та інтегрованої з нею системи «Галактика ERP».

Можливості

Модуль «Договори страхування» призначений для реалізації основних бізнес-процесів ведення договорів страхування.

Засобами модуля автоматизовані наступні бізнес-процеси:

 • Формування договорів страхування на підставі заяв страхувальників по всіх налаштованих страхових продуктах страхової компанії;
 • Формування документів на оплату страхового платежу;
 • Формування, прийом та облік страхових платежів по оформленим договорам страхування;
 • Контроль оплати страхових платежів;
 • Формування додаткових угод про внесення змін до діючих договорів страхування (на підставі відповідних заяв);
 • Формування в розрізі договорів історії змін, що внесені в діючі договори страхування.

Модуль «Перестрахування» призначений для реалізації бізнес-процесів формування та обліку договорів перестрахування.

Засобами модуля автоматизовані наступні бізнес-процеси:

 • Формування договорів перестрахування;
 • Ведення договорів перестрахування;
 • Передача великого ризику в перестрахування;
 • Формування розпоряджень на оплату перестрахувальної премії.

«Розрахунки з агентами та брокерами» - призначений для реалізації бізнес-процесів організації та обліку роботи агентів з оформлення договорів страхування.

Засобами модуля автоматизовані наступні бізнес-процеси:

 • Ведення та облік карток реєстрації агентів страхової компанії;
 • Формування договорів-доручень з агентами про надання ними послуг з оформлення договорів страхування;
 • Формування агентських схем, призначених для розрахунку суми агентської винагороди по кожному агенту;
 • Організація та облік роботи груп агентів;
 • Формування Актів про послуги, наданих агентами за певний звітний період.

«Облік бланків страхових документів» призначений для забезпечення автоматизованого обліку руху бланків страхових документів, у тому числі, і бланків суворої звітності.

Засобами модуля автоматизовано вирішення наступних завдань:

 • Замовлення бланків страхових документів у постачальника;
 • Замовлення бланків страхових документів в головному офісі;
 • Планування та облік передачі бланків у відділ продажів страхової компанії;
 • Планування та облік передачі бланків агентам страхової компанії;
 • Повернення невикористаних бланків в структурний підрозділ або головний офіс.

«Врегулювання збитків» дозволяє здійснити планування і контроль виконання всього комплексу необхідних заходів щодо забезпечення оптимального аналізу страхового випадку, підготовки та оформлення необхідних документів щодо здійснення страхових виплат.

У модулі реалізовано виконання наступних функцій:

 • Реєстрація та облік страхових випадків за укладеними договорами страхування з можливістю автоматичного формування резерву заявлених збитків і відображення його в бухгалтерському обліку;
 • Реєстрація та контроль оформлення документів за фактом страхової події;
 • Формування страхових актів;
 • Розрахунок страхових виплат за страховими випадками, підготовка документів для виплати страхового відшкодування, контроль здійснення страхових виплат.

Модуль «Асистанс» дозволяє здійснити планування і контроль виконання всього комплексу необхідних заходів щодо організації надання необхідної допомоги страхувальникам при настанні страхових подій.

Функціонал може використовуватися як зовнішніми асистуючими компаніями, так і структурними підрозділами страхових компаній, на які покладено функції асистансу. При експлуатації модуля зовнішньою спеціалізованою асистуючою компанією можуть бути використані можливості віддаленого доступу до баз даних декількох страхових компаній через web-сервіси.

У загальному випадку основні бізнес-процеси асистансу наступні:

 • Розслідування події, ідентифікація його як страхового випадку;
 • Організація необхідної допомоги страхувальнику по мінімізації страхового збитку (за рахунок своєчасного вжиття невідкладних заходів);
 • Визначення розміру страхового збитку;
 • Попередження страхового шахрайства.

Переваги

Гарантоване зберігання та цілісність даних
Система управління страховою компанією «Галактика-Страхування» дозволяє оперативно отримувати достовірну і повну інформацію про результати діяльності компанії за рахунок автоматизації бізнес-процесів і зниження ризику «людського фактора».

Параметрична настройка страхових продуктів
В системі забезпечена можливість створення і конфігурації нових і редагування діючих простих і складних страхових продуктів без додаткового програмування, а тільки шляхом налаштування відповідних параметрів системи.
Наявний інструментарій дозволяє користувачеві самостійно без залучення IT-фахівців модифікувати бізнес-логіку відповідно до вимог страхової компанії.

Формування аналітичної, оперативної та управлінської звітності
Формування звітів здійснюється в будь-яких аналітичних розрізах.
Використання системного інструментарію формування звітних форм дозволяє створювати і конфігурувати різні звіти відповідно до вимог бізнесу та контролюючих органів.
Глибина аналітики формованих звітів забезпечується встановленими параметрами попереднього налаштування страхових продуктів.

Одночасне ведення обліку для декількох страхових компаній
В системі забезпечена можливість ведення обліку діяльності декількох страхових компаній при використанні її в роботі страхового брокера. Разом з тим, є можливість ведення консолідованої звітності по декількох страхових компаніях, що входять до складу корпорації, холдингу.

Система безпеки
Реалізована система безпеки дозволяє встановити розмежування прав доступу до модулів системи, таблиць, записів і полів бази даних; контролювати коректність і цілісність даних, забезпечити персоніфікацію дій користувача; здійснювати оперативне спостереження за діями користувачів в системі Галактика ERP і, при необхідності, втрутитися в дії користувачів; вести автоматичну реєстрацію дій користувачів по модифікації бази даних; відновити базу даних, модифіковану в результаті помилкових дій користувачів.

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲