Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Машинобудування

Машинобудування

Корпорація "Галактика" давно і успішно співпрацює з підприємствами машинобудування в області автоматизації управління. Досвід та експертизи, накопичені при виконанні проектів на великих галузевих підприємствах, дозволили корпорації випустити на ринок ефективне рішення "Галактика Машинобудування", адресоване підприємствам машинобудування, автомобілебудування, авіабудування, приладобудування, двигунобудування, суднобудування, виробництва обладнання та металообробки. Рішення "Галактика Машинобудування" призначено для використання власниками та керівниками підприємства, а також керівниками та спеціалістами комерційних, планово-економічних, фінансових підрозділів; служб підготовки виробництва, головного інженера, управління виробництвом, персоналом, матеріально-технічного забезпечення, контролю якості.

Відмінна особливість рішення "Галактика Машинобудування" - підтримка основних бізнес-процесів машинобудівного підприємства та аналіз управління, включаючи: управління виробництвом, фінансами, логістикою, персоналом. До складу рішення "Галактика Машинобудування" входять спеціальні компоненти для управління ТОіР, НДДКР, фінальної зборкою складних виробів, управління підготовкою виробництва та ін. Рішення відповідає концепції ERP і стандарту MRP II, в ньому реалізовані алгоритми планування виробництва MRP, APS; є розвинені можливості інтеграції з провідними системами CAD, CAM, PDM, SCADA, MES.

Функціональність

Рішення "Галактика Машинобудування" ефективно підтримує основні завдання управління виробництвом машинобудівного підприємства і служить інструментом формування збалансованої по ресурсам виробничої програми з урахуванням багатьох факторів і нормативів.

Управління замовленнями

Дана функціональність призначена для автоматизації процесу управління замовленнями, що включають договори з замовниками, контрагентами-субпідрядниками та роботи внутрішніх підрозділів підприємства.

Автоматизуються функції підрозділів: дирекція підприємства, відділ договорів, планово-економічний відділ, бухгалтерія.

Вирішуються наступні групи завдань:

 • Управління договорами із замовниками і контрагентами: ведення договорів на закупівлю матеріалів і послуг; документальний облік здачі робіт і продукції замовнику; облік оплат замовників за виконані етапи робіт; розподіл оплат між підрозділами-виконавцями; документальний облік виконання робіт контрагентів і розрахунки з контрагентами.
 • Управління роботами на замовлення: ведення каталогу замовлень на виконання робіт; планування робіт за замовленням у вигляді проекту, що об'єднує внутрішні роботи та роботи контрагентів; формування завдань внутрішнім підрозділам-виконавцям робіт і контроль їх виконання.
 • Планування та облік витрат за замовленням: розрахунок планових показників діяльності підприємства і контроль виконання робіт; формування кошторисів витрат та їх коригування в ході виконання замовлень; цільової облік ресурсів під замовлення і документальний облік фактичних витрат; формування фондів оплати праці підрозділів та їх розподіл; контроль фактичного виконання кошторисів витрат.
 • Управління фінансуванням робіт за замовленням: бюджетування фінансових витрат по замовленнях; управління заявками на витрачання коштів; контроль лімітів фінансування по замовленнях і виконавцям.

Функціональність по управлінню замовленнями рішення "Галактика Машинобудування" реалізується засобами системи Галактика ERP: модулі "Управління договорами", "Цільовий облік", "НДДКР", "Управління бюджетом", "Заробітна плата", "Управління виробничою логістикою", модулі "Управління логістикою "і" Бухгалтерський облік".

Управління основним виробництвом

Функціональність призначена для автоматизації процесу управління виготовленням продукції в основному виробництві підприємства.

Автоматизуються функції підрозділів: виробничо-диспетчерський відділ; планово-диспетчерські бюро цехів; служба матеріально-технічного забезпечення (МТЗ); служба технічного контролю; планово-економічний відділ.

Вирішуються наступні групи завдань:

 • Формування нормативної бази підприємства: ведення нормативно-довідкової інформації; імпорт даних про продукцію із систем конструкторського і технологічного проектування; розвузлування складу виробів та формування зведених відомостей матеріалів і трудомісткості на замовлення і вироби.
 • Управління основним виробництвом на рівні заводу: формування виробничої програми підприємства; планування виробництва в розрізі замовлень; формування графіків запуску і випуску партій деталей і складальних одиниць (ДСО) і межцехового переміщення партій ДСО; розрахунок номенклатурних планів цехів і формування виробничих завдань цехам; планування потреби на виробничу програму в матеріалах, трудовитратах, субпідрядних роботах, обладнанні, оснащенні.
 • Внутрішньоцехове оперативне управління: поопераційне планування виробництва, складання розкладів завантаження робочих місць; формування змінно-добових завдань і нарядів на виконання робіт; управління комплектацією вироблених виробів; облік руху матеріальних цінностей та послуг у виробництві в розрізі замовлень; контроль якості матеріалів і виробленої продукції; облік і класифікація браку.
 • Управління МТЗ: формування лімітно-забірних карт; резервування матеріалів на складах під замовлення і виробничі завдання; формування заявок на закупівлю матеріалів і комплектуючих; управління договорами на закупівлю.
 • Управління якістю продукції: описання характеристик матеріалів і продукції, тестів якості; контроль якості партій матеріалів і продукції; облік і класифікація браку і рекламацій на продукцію.
 • Управління витратами та собівартістю: планування витрат по замовленнях на основі нормативних потреб у ресурсах і планування накладних витрат; облік фактичних витрат в аналітиці по центрам відповідальності, замовленнях, видах продукції, номерах виробів; калькулювання собівартості браку; калькулювання планової та фактичної собівартості замовлень і видів продукції, аналіз відхилень, оцінка рентабельності замовлень.

Функціональність по управлінню основним виробництвом рішення "Галактика Машинобудування" реалізується засобами системи Галактика ERP: модулі "Специфікації продуктів", "Управління замовленнями", "Планування виробництва", "Управління МТЗ", "Цільовий облік", "Управління виробничою логістикою", "Контролінг".

Архітектура

Основними складовими рішення "Галактика Машинобудування" є: компоненти системи Галактика ERP (з галузевими налаштуваннями), спеціальні рішення для "Управління підготовкою виробництва" та "Управління фінальною збіркою складних виробів", "Галактика BI" - система підтримки прийняття рішень для керівників. В рамках єдиного інформаційного простору рішення доповнюється спеціальним ПЗ, що автоматизують різні сфери діяльності машинобудівного підприємства: CAD, CAM, PDM, SCADA, MES.

Переваги

Адаптивність. Рішення "Галактика Машинобудування" розроблено і розвивається виходячи з потреб вітчизняних машинобудівних підприємств та застосовано в реальних умовах.

Розвинена функціональність для підтримки завдань виробництва. Відповідність стандарту MRP II, реалізація актуальних для машинобудування алгоритмів планування виробництва: MRP, APS, відпрацьованих на великих обсягах даних.

Можливість побудови єдиного інформаційного простору підприємства. Підтримка інтерфейсу обміну даними з усіма основними системами, що автоматизують різні сфери діяльності машинобудівного підприємства. Великий досвід інтеграції з усіма найбільш часто використовуваними системами CAD, CAM, PDM, SCADA, MES.

Наявність системи підтримки прийняття рішень для керівництва: "Галактика BI". Аналіз і моніторинг діяльності підприємства за ключовими показниками.

Унікальна функціональність для вирішення спеціальних завдань: НДДКР, управління підготовкою виробництва, управління фінальної зборкою складних виробів, ТОіР, управління якістю та ін.

Технологічні переваги:

 • Робота в двох- і трьох-рівневій архітектурі.
 • Доступ через WEB-інтерфейс.
 • Відкрита архітектура системи, широкі можливості інтеграції зі спеціальним ПЗ, що автоматизують різні сфери діяльності машинобудівного підприємства: CAD, CAM, PDM, SCADA, MES.
 • Розвинені засоби налаштування під потреби конкретного підприємства.
 • Використання найсучасніших засобів розробки додатків, у тому числі технології «.net».

Результати впровадження

Застосування рішення "Галактика Машинобудування" дозволить підприємствам галузі істотно знизити витрати і підвищити прибутковість бізнесу за рахунок:

 • зниження матеріальних запасів;
 • скорочення термінів виконання замовлень;
 • підвищення якості продукції та робіт;
 • рівномірності та повноти завантаження устаткування і персоналу;
 • зменшення витрат на продукцію та накладних витрат;
 • зниження трудомісткості та зростання ефективності процесів планування, обліку і контролю;
 • підвищення оперативності управління.

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲