Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Управління агрохолдингом

Управління агрохолдингом

Галактика Управління агрохолдингом - це комплексне галузеве рішення для ефективного управління всією фінансово-господарською діяльністю агропромислових холдингів.

Галактика Управління агрохолдингом забезпечує комплексну автоматизацію управління матеріальними, фінансовими та кадровими ресурсами, виробництвом, якістю сировини та готової продукції тощо.

Переваги рішення

 • Об'єднання всіх підприємств, що входять в структуру холдингу, в єдиному інформаційному просторі.
 • Відповідність реальним потребам підприємств галузі. Рішення розроблено і розвивається, виходячи із завдань вітчизняних агропромислових підприємств, та апробовано в реальних умовах.
 • Рішення забезпечує організаційно-фінансове планування діяльності на рівні всього холдингу.
 • Дозволяє вибудувати ефективну систему управління холдингом. Результати фінансово-економічної діяльності дочірніх структур, що входять у холдинг, оперативно стають доступними для керуючої компанії. З'являється можливість централізації ряду функцій на рівні керуючої компанії, такі як: управління проектами, управління персоналом, єдина система закупівель та багато інших.
 • Широкі можливості інтеграції з будь-яким спеціалізованим програмним забезпеченням і популярними офісними програмами (Word, Excel, Acrobat тощо), а також можливість заміни компонентів і підсистем Галактики ERP власними розробками замовника.
 • Рішення базується на модульному принципі, завдяки чому при налаштуванні може бути обрана оптимальна функціональність системи. В залежності від потреб підприємства визначається етапність введення в експлуатацію системи та її конфігурація.
 • Ведення обліку декількох юридичних осіб в одній базі даних дозволяє холдинговій компанії вести централізоване адміністрування баз даних юридичних осіб, застосовувати єдині каталоги нормативно-довідкової інформації, гнучко управляти доступом до облікових даних групи і окремих юридичних осіб, отримувати консолідовані дані по холдингу.
 • Наявність системи підтримки прийняття управлінських рішень для керівництва: Галактика BI. Аналіз і моніторинг діяльності підприємства за ключовими показниками. Відмінною особливістю є використання великої кількості OLAP-кубів (більше 30) і системи збалансованих показників (BSC).
 • Комплекс засобів захисту конфіденційної інформації, вбудований в систему Галактика ERP.
 • Система менеджменту якості проектування, розробки, впровадження, технічної підтримки і супроводу системи Галактика ERP відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Функціональність

На основі єдиного інформаційного простору агрохолдингу або групи компаній система забезпечує вирішення основних завдань стратегічного планування та оперативного управління:

agroholding-cxema-ukr

Функціональність рішення «Галактика Управління агрохолдингом» забезпечує можливість ведення обліку з відображенням галузевої специфіки підприємств, формування статистичної звітності в необхідних розрізах, отримання регламентованої та управлінської звітності, що гарантує всебічний контроль ресурсів і ефективний розвиток сучасного підприємства.

Управління логістикою

Контур Логістики призначений для ефективного управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками підприємства. Функціонал дозволяє організувати спільну діяльність підрозділів холдингу для ефективного просування продукції по ланцюгу «закупівля сировини - виробництво продукції - збут».

Управління виробництвом

Контур Управління виробництвом дозволяє ефективно планувати виробничу діяльність, контролювати витрати, управляти собівартістю, отримувати своєчасну і достовірну оцінку планового і фактичного виробничого результату.

Управління фінансами

Контур Планування і управління фінансами містить надійні та гнучкі засоби автоматизації управління фінансовими ресурсами компанії, що підтримують класичний управлінський цикл: планування фінансово-економічної діяльності компанії, оперативний фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз. Дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти і залучені інвестиції, підвищити керованість і прозорість бізнесу в цілому.

Управління транспортом

Модуль Управління транспортом забезпечує реалізацію в єдиному інформаційному просторі комплексу задач управління транспортом: облік, планування і оцінка стану. Дозволяє управляти собівартістю кожної одиниці транспортного засобу; коректно розраховувати витрати інших підрозділів на використання транспорту; аналізувати ефективність використання техніки без додаткової ручної обробки шляхових листів; виявляти резерви для зниження витрат.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

Контур Управління персоналом - надійний інструмент для формування ефективної кадрової політики підприємства, за допомогою якого вирішуються завдання набору нових співробітників, кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, мотивації, розвитку та підвищення кваліфікації персоналу.

Бухгалтерський і податковий облік

Контур Бухгалтерського обліку підтримує весь комплекс завдань бухгалтерського та податкового обліку, а також дозволяє здійснювати облік та контроль фінансових і матеріальних ресурсів підприємства.

Моніторинг та аналіз діяльності холдингу за ключовими показниками

Моніторинг та аналіз діяльності холдингу за ключовими для керівника показниками здійснюється засобами системи Галактика BI і включає в себе наступні показники:

 • виконання планових показників виробничими підрозділами;
 • стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • виконання договорів на постачання і збут із зазначенням менеджерів, відповідальних за кожен договір;
 • аналіз витрат на виробництво і стан виробничих запасів;
 • будь-які інші показники.

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲