Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Управління навчальним закладом (ВНЗ)

Управління навчальним закладом (ВНЗ)

Продукт «Галактика Управління Вузом» розроблений на основі системи Галактика ERP. Продукт призначений для ведення всього процесу управління як навчальним процесом освітньої установи, так і його фінансово-господарською діяльностю.

Результати використання продукту:

 • ефективна підготовка і проведення приймальної кампанії по набору студентів;
 • планування навчального процесу;
 • об'єднання основних підрозділів навчального закладу в єдиному інформаційному середовищі;
 • зниження обсягу паперового документообігу, зменшення трудомісткості обробки та отримання інформації;
 • підвищення достовірності та швидкості обробки даних, що допомагає своєчасно приймати управлінські рішення на підставі наявної інформації;
 • формалізація та впорядкування бізнес-процесів;
 • зниження ймовірністі помилок користувачів, які є «держателями» інформації;
 • забезпечення контролю і управління фінансів і кадрів;
 • своєчасна підготовка управлінських та інших звітів з необхідним ступенем деталізації.

Функціонал «Галактика Управління Вузом»

Функціонал «Галактика Управління Вузом»

Завантажити доступні матеріали з управління ВНЗ  
 
 

Автоматизація навчального процесу

Цей модуль системи використовується для:

 • Формування навчальних планів (базових, робочих) згідно освітніх стандартів. Можна будувати окремі плани по фахівцям, бакалаврам, магістрам; за формами навчання - очна, заочна, дистанційна. Прив'язка до навчального плану академічних груп корисна для здійснення контролю етапів навчання студентів, а також руху студентів.
 • Розрахунку навантаження кафедр і розподілу її по викладачах. По заданим формулам можна врахувати нюанси розрахунку норм часу по різним видам робіт для різних академічних предметів, форм навчання, типів групування студентів.
 • Планування штату викладачів кафедр (враховуючи джерела фінансування).
 • Складання розкладу занять, враховуючи графік навчального процесу, навантаження викладачів, наявність, місткість і оснащеність навчальних приміщень.

Приймальна кампанія

Цей модуль системи автоматизує роботу приймальної комісії.

Основні можливості модуля:

 • Формування Планів набору студентів за спеціальностями (з класифікацією за джерелами фінансування). План набору містить відомості про контрольні цифри прийому за спеціальностями, про перелік вступних іспитів, про мінімальний прохідний бал, а також про спецумови прийому для окремих категорій студентів (якщо таке передбачено).
 • Ведення картотеки абітурієнтів. По кожному абітурієнту заводиться особова картка, якій привласнюється унікальний персональний номер. У картку заносяться всі дані про абітурієнта. Виходячи з внесеної в картку інформації, а також наявності або відсутності пільг при зарахуванні, система автоматично встановлює умову вступу: «за загальним конкурсом», «без конкурсу», «без додаткових іспитів». І система контролює, щоб пільга використовувалася тільки один раз. Можна налаштувати подачу заяв від абітурієнта одночасно на кілька спеціальностей (в цьому випадку не потрібно повторно вводити дані). Залежно від прохідного етапу процедури приймальної кампанії автоматично змінюється стан картки абітурієнта, показуючи його статус як: абітурієнта; рекомендованого до зарахування; студента або вибулого.
 • Облік результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У картку абітурієнта заносяться відомості за наданими абітурієнтом результатами ЗНО.
 • Планування проведення вступних іспитів. Формування розкладу вступних іспитів може відбуватися автоматично виходячи з дисциплін, видів іспитів (тести, усний іспит, співбесіда,  ін.), виділених аудиторій (тут ще враховується їх місткість), а також певних дат для вступних іспитів. Користувач може потім вручну відкоригувати складений системою розклад.
 • Ведення електронних відомостей. З картки абітурієнта, що містить відомості про результати вступних іспитів, дані вносяться в зведені відомості - автоматично системою або членами приймальної комісії переносяться вручну.
 • Проведення попереднього зарахування. Режим попереднього зарахування дозволяє оперувати списком абітурієнтів, які успішно склали іспити за фахом і набрали потрібну кількість балів. Виходячи з обраних умов сортування в цьому режимі можна будувати рейтинги абітурієнтів та формувати список рекомендованих до зарахування абітурієнтів (у розрізі джерел фінансування).
 • Формування наказів на зарахування. За списком рекомендованих до зарахування абітурієнтів системою автоматично формуються накази на зарахування, де зазначаються відомості про факультет, групу та інші параметри. Коли наказ стверджується, в картці абітурієнта автоматично змінюється статус з «абітурієнта» на «студента». При цьому паралельно формується картка студента для модуля системи «Управління контингентом студентів».
 • Складання звітності під час проходження приймальної кампанії і за її результатами. Можна сформувати друковані форми документів: Розписка про прийом/повернення документів, Заява на спеціальність, Журнал заяв, Картка абітурієнта, Журнал реєстрації абітурієнтів та ін.
Завантажити доступні матеріали з управління ВНЗ  

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲