Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Управління ремонтами (EAM)

Управління ремонтами (EAM)

Галактика EAM - комплексна система управління виробничими активами, яка допомагає відслідковувати і планувати технічне обслуговування і ремонти активів (ТОіР, ТОРО) із застосуванням сучасних моделей обслуговування устаткування. Галактика ЕАМ дозволяє побудувати наскрізну систему обліку фактичного місцезнаходження виробничих активів і даних з технічного обслуговування обладнання (система ТОіР). Внесення даних в електронний паспорт активу дозволяє накопичувати інформацію про об'єкт від дати взяття його на облік до дати його вибуття.

Скачати наявні матеріали стосовно Галактика EAM  
 
 
Галактика ЕАМ містить інструментарій для здійснення моніторингу технічного стану обладнання, за результатами якого з ряду заданих ознак позначаються аварійні об'єкти, що підлягають ремонту. Система дозволяє здійснювати ефективне планування заходів з обслуговування виробничих активів: визначати терміни ремонтів, планувати закупівлю запчастин, оптимізувати витрати, пов'язані з ТОіР, попередити позапланові роботи.

Сьогодні в теорії управління ремонтами обладнання популярне використання концепції обслуговування, орієнтованої на надійність, відомої як RCM (Reliability Centered Maintenance). Суть RCM методики полягає в забезпеченні працездатності системи виробництва шляхом попередження виходу з ладу і простоїв обладнання.

Система Галактика ЕАМ в частині автоматизації управління ремонтами підтримує як традиційний підхід до управління виробничими активами - шляхом проведення планово-попереджувальних ремонтів (ППР), - так і сучасний підхід, що передбачає контроль технічного стану обладнання та планування ремонтів за станом. Крім того, система може паралельно застосовувати ППР і планування ремонтів за станом обладнання.

Склад рішення «Галактика ЕАМ» (модулі):

 •  Управління активами
 •  Управління фінансами
 •  Матеріально-технічне забезпечення
 •  Складські запаси
 •  Техобслуговування і ремонти обладнання
 •  Персонал
 •  Електронний документообіг

Функціональність Галактики ЕАМ допомагає вирішити ряд завдань: зменшення витрат на ремонти та їх доцільність; автоматизований облік технічного обслуговування; зменшення частоти поломок і простоїв обладнання з причини несвоєчасних ремонтів; проблеми завантаженості складу запчастин або їх недостатньої кількості; проблеми використання запчастин і комплектуючих не за призначенням.

Головні переваги EAM системи:

 •  Автоматизація управлінських функцій в області технічного обслуговування і ремонтів (управління ТОРО).
 •  Оптимізація складання графіків ремонту з урахуванням різних обмежень.
 •  Підтримка концепції ощадливих ремонтів (прагнення до усунення всіх видів втрат, ремонт за станом).
 •  Застосування концепції обслуговування активів, орієнтованої на надійність (RCM).
 •  Аналітичні інструменти оцінки ефективності експлуатації активів: система показників KPI, система підтримки прийняття рішень.
 •  Новітня технологічна платформа розробки EAM системи з відкритим кодом.
 •  Можливість інтеграції з будь-яким ПО, використовуваному на підприємстві.
У функції системи Галактика EAM входить облік бази виробничих активів підприємства, облік стану та умов експлуатації обладнання, розрахунок планових термінів робіт, ведення архіву технічної документації. Крім того, система враховує запчастини та матеріали, напрацювання, нормування обслуговування та ремонту обладнання, здійснює управління трудовими ресурсами при плануванні ТОіР. Галактика EAM вміє планувати роботи і будувати графіки ремонтів, а також контролювати виконання робіт і формувати аналітичні звіти.

Система управління виробничими активами Галактика EAM орієнтована на наступні результати:

 •  Максимальна рентабельність активів
 •  Зниження витрат і ризиків
 •  Удосконалення процесу прийняття рішень щодо активів
 •  Дотримання технічних вимог
 •  Підвищення ефективності обслуговування обладнання
 •  Зниження сукупної вартості володіння активів

Продукт «Галактика ЕАМ» розроблений на підставі загальноприйнятих стандартів у сфері управління активами. При розробці продукту були враховані практичний досвід ведення проектів автоматизації та науково-технологічні досягнення в сфері управління активами.

Скачати наявні матеріали стосовно Галактика EAM  
 
 

EAM система (від англ. Enterprise Asset Management - управління активами підприємства) - інтегроване програмне рішення, призначене для автоматизації всього ланцюжка управління виробничими активами - як ремонтами, так і процесами, що їх забезпечують (логістика, трудові ресурси, фінанси тощо).

Історично EAM система «виросла» з системи CMMS.

CMMS система (від англ. Computerized Maintenance Management System - комп'ютеризована система управління технічним обслуговуванням) - система управління ремонтами, що забезпечує планування ППР на підставі заявок на проведення ремонтів і закупівлі матеріалів. Це досить проста інформаційна система з вузькою спеціалізацією - автоматизація ТОіР (автоматизація управління ремонтами).

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲