Pages Navigation Menu
На главную На главную русской версии На главную украинской версии написать письмо

Автоматизированные системы управления, ERP системы, EAM, MRP II, BI, СЭД, управление ресурсами предприятий

Управління виробництвом (АММ)

Управління виробництвом (АММ)

«Галактика АММ», система управління виробництвом - інноваційний програмний продукт, який не має аналогів на ринку СНД, заснований на якісно новій моделі управління всіма ланками виробничого циклу на промислових підприємствах.

Автоматизація виробництва за допомогою такої системи націлена на збільшення продуктивності підприємства і зростання його фінансових показників завдяки побудові ефективної системи управління ресурсами виробничого підприємства.

AMM (Advanced Manufacturing Management) - продвинуте управління виробництвом, що припускає не тільки «переміщення» в інформаційні системи всіх етапів виробничого процесу, але й зміну самої управлінської моделі, куди входить якісна оптимізація бізнес-процесів і форматів управління.

Виробничі підприємства стикаються з проблемами, викликаними як агресивними вимогами споживачів, так і потребою в економічно ефективному процесі виробництва, який забезпечить високу якість продукту в максимально стислі терміни. Жорстка конкуренція означає, що підприємство має йти в ногу з часом і використовувати інноваційні розробки і технологічні програми, якщо воно націлене на задоволення потреб ринку і завжди на крок попереду своїх конкурентів.

Система управління виробництвом АММ являє собою набір технологій і методів, використовуваних для визначення, яким чином продукти повинні бути зроблені. АММ відрізняється від ERP і MRP, які використовуються для планування забезпеченням матеріалами та іншими ресурсами, встановлення виробничих графіків та акумулювання даних про витрати. Наріжним каменем АММ є інтеграція всіх цих інструментів і вивчення альтернативних сценаріїв виробництва, що дозволяють зробити складальні лінії більш ефективними, скоротити час виготовлення продукту і зменшити кількість запасів незавершеного виробництва.

Скачати наявні матеріали стосовно Галактика AMM  
 
 
Управління виробничим підприємством і власне процесом виробництва включає в себе ключові питання:

 •  Формулювання стратегії, що стосується виробничих операцій і технологій.
 •  Розробка та впровадження оптимальної технології виробництва.
 •  Застосування технологічних інновацій у виробництві.
 •  Автоматизація виробництва.
 •  Моделювання виробничих систем.
 •  Формування плану-графіка виробництва та його виконання.
 •  Людські фактори і організація праці на виробництві.
 •  Системи управління якістю та контроль якості.
 •  Надійність і технічне обслуговування виробничих систем.
 •  Ризик, безпека і відповідальність у виробництві.
 •  Закупівля та управління матеріальними потоками.
 •  Управління ланцюжками поставок, логістика і зворотна логістика.
 •  Ефективність виробництва та оцінка продуктивності.

Галактика АММ включає в себе наступні компоненти:

 •  Управління матеріально-технічним забезпеченням
 •  Управління підготовкою виробництва
 •  Управління позамовним виробництвом
 •  Управління серійним виробництвом
 •  Управління проектами (PM - Project Management)

Продукт Галактика АММ побудований на модульній основі, тому кожне виробниче підприємство підбирає собі оптимальний склад системи залежно від кола поставлених завдань.

Галактика АММ вільно інтегрується з будь-якими ERP-системами, бухгалтерським ПЗ, системами управління життєвим циклом виробів, CRM, Project Management - рішеннями і іншим ПЗ, використовуваному на підприємстві (включаючи власні розробки).

Переваги рішення:

 •  Терміни впровадження системи зазвичай складають кілька місяців (не більше 6 міс.).
 •  Система побудована на платформі XAFARI, заснованій на інструменті програмної розробки XAF (eXpress Application Framework). Це означає, що фахівці підприємства, знайомі з Net, С # і XAF, без залучення розробника можуть змінювати систему Галактика АММ - щось дописати або переписати, або написати свою власну розробку на її основі.
 •  Реалізовано надшвидкий алгоритм APS планування (APS - синхронне планування виробництва) - оперативного складання планів виробництва з урахуванням наявних ресурсів і виробничих обмежень.
 •  Підтримка ідеології бережливого виробництва (Lean production) та теорії обмежень (Theory of Constraints, TOC).
 •  Можливість здійснювати контроль робіт по всьому життєвому циклу виробу.
 •  Система вміє планувати фактично на будь-якому рівні готовності вихідних даних. У нас є рішення з управління виробництвом при відсутності в електронному вигляді даних по складу виробу. Жодна ERP-система таке завдання вирішити не може, а Галактика АММ з цим справляється.
 •  Підтримка концепції SCM - управління ланцюгами поставок, - покликаної забезпечити доставку готової продукції в потрібне місце, в потрібний час і з найменшими витратами.
 •  Вбудовані моделі багатовимірного аналізу.

Галактика АММ - система управління виробничим підприємством, розроблена передусім для підприємств металургії, енергетики, машинобудування, нафтогазової промисловості, приладобудування, літакобудування, суднобудування, хімічного виробництва та ін.
Скачати наявні материали стосовно Галактика AMM  
 
 
Галактика АММ підтримує концепції MES системи і APS планування.

MES системи (Manufacturing Execution System) - системи для управління та моніторингу робочого процесу на виробництві (у цеху). MES відстежує всю виробничу інформацію в режимі реального часу, отримуючи одномоментні дані з програм і від співробітників, та здійснює управління виробництвом в реальному часі.

APS планування (Advanced Planning Scheduling, синхронне планування виробництва) - концепція виробничого планування, що припускає побудову графіка роботи обладнання з оптимальним завантаженням виробничих потужностей в рамках всього підприємства. Вимоги SCM (Supply Chain Management, управління ланцюгами поставок) при цьому можуть дотримуватися як у межах підприємства (міжцехові розклади), так і стосовно зовнішніх до підприємства поставок.

Доступно на: Російська

Поставте питання

 
Здравствуйте!

У Вас есть вопрос?

Наши специалисты
оперативно ответят Вам!

Задать вопрос

Return to Top ▲Return to Top ▲